Hippeia’s Woordenboek

Binnen Hippeia zijn er verschillende termen die voor een doorgewinterde Hippeiaan bekend zijn, maar voor de nieuwe leden wellicht nog onbekend zijn. Hieronder zijn de belangrijkste termen te vinden.

1. Hippeia

1.1 KB – Kandidaats Bestuur
In de periode voorafgaand aan de bestuurswissel, wordt het bestuur voor het volgende jaar gevormd. Wanneer duidelijk is geworden welke personen het bestuur gaan vormen, wordt deze groep het kandidaatsbestuur genoemd.

1.2 ALV – Algemene Leden Vergadering
Tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden: rond eind september en rond eind februari. Tijdens de ALV in september vindt de bestuurswissel plaats.

1.3 BLV – Bijzondere Leden Vergadering
Een BLV kan meerdere malen per jaar gehouden worden. Een BLV wordt bijvoorbeeld bijeengeroepen om te stemmen over een voorstel of om toelichting te geven op plannen.

1.4 Dies
Dit is de verjaardag van Hippeia en is op 28 januari. Ieder jaar wordt dit gevierd met een leuke activiteit.

1.5 Infomail
Het e-mailadres van de vereniging is info@hippeia.nl. Voor vragen kun je hier naar mailen.

1.6 Fiscusmail
De fiscus (penningmeester) van het bestuur heeft ook een eigen e-mailadres, dit is fiscus@hippeia.nl. Hier kun je naar mailen voor financiƫle zaken.

1.7 Slobber
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief vanuit het bestuur. Hierin worden leden op de hoogte gehouden van wat er gebeurt binnen de vereniging en waar het bestuur mee bezig is.

1.8 Biks
Dit is het verenigingsblad van Hippeia en komt ongeveer vier keer per jaar uit. Hier staan verslagen van activiteiten, korte informatie over nieuwe leden en de beroemde wist-je-datjes.

2. Utrecht

2.1 U.S.S. Mesa Cosa
Dit is de Utrechtse Studenten Sportstichting. U.S.S. Mesa Cosa heeft ten doel studentensport te bevorderen en beheert sportcentrum Olympos. Deze stichting bestaat uit een bestuur van vijf personen, waarvan er twee direct door de Sportraad worden gekozen.

2.2 Olympos
Olympos is het sportcentrum op de Uithof. Bij Olympos zijn ongeveer 20 studentensportverenigingen (SSV’s) aangesloten, waaronder Hippeia. Onze leden kopen bij Olympos een sportkaart en voor ieder lid met een sportkaart ontvangt Hippeia subsidie. Door deze subsidie kan Hippeia de lessen op manege ’t Hoogt met korting aanbieden.

2.3 Sportraad Utrecht
De Sportraad is de overkoepelende vereniging van de studentensport in Utrecht en wordt bestuurd door studenten. De sportraad behartigt de belangen van de ssv’s binnen U.S.S. Mesa Cosa en Olympos.

2.4 Team Utrecht
Alle SSV’s zijn bij Team Utrecht aangesloten, maar zijn vrij om te bepalen en welke mate zij Team Utrecht willen vertegenwoordigen. Het doel van Team Utrecht is om alle studentensporters onder hetzelfde concept samen te voegen en hierdoor meer te kunnen bereiken binnen de gemeente en de Universiteit. Gezamenlijk kunnen we dan meer bereiken dan als losstaande vereniging.

2.5 RAGweek
De RAGweek (Raise and Give week) is een jaarlijks terugkomende week waarin studenten zich inzetten voor twee goede doelen. De week is in het leven geroepen om studenten stil te laten staan bij het feit dat zij een ‘bevoorrechte positie’ hebben. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke inzet van studie-, studenten-, en studentensportverenigingen van Utrecht. Tijdens de RAGweek Utrecht zullen zij activiteiten organiseren en de opbrengst daarvan wordt gedoneerd aan van te voren vastgestelde goede doelen.

3. Landelijk

3.1 KNHS – Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
De KNHS is de paardensportbond en bevordert dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen.

3.2 VNS – Vereniging Nederlandse Studentenruiters
De VNS is een onderdeel van de KNHS en is een landelijk overkoepelend orgaan van alle studentenrijverenigingen in Nederland. De VNS behartigt de belangen van de Nederlandse Studentenruiters. De KNHS-VNS is onderverdeeld in twee groepen, nationaal en internationaal. Vanuit Hippeia hebben we met name te maken met de nationale kant van de KNHS-VNS. Iedereen die lid is bij Hippeia kan meedoen aan nationale studentenwedstrijden, ook wel stedenontmoetingen (SO’s) genoemd.

3.3 SO – Stedenontmoeting
Dit is een landelijke wedstrijd, waarbij de verschillende lidverenigingen van de KNHS-VNS een lang weekend tegen elkaar strijden. Dit gebeurt zowel in de dressuurring als in een springparcours. Een SO is niet compleet zonder het themafeest op zaterdagavond. De dressuurwedstrijden worden verreden in de categorieĆ«n Ba, Bb, La, Lb en M. Het springen is altijd B en L. Het weekend begint vaak zaterdag rond 14:00 uur, waarna er wordt geloot voor de voorrondes. Het SO wordt verreden volgens een knock-out systeem: Er rijden steeds 3 deelnemers op hetzelfde paard en de beste van elk paard gaat door naar de volgende ronde. Op zondag vinden de halve finales en de finales van de dressuur plaats en het gehele springen. Rond 17:00 uur is de prijsuitreiking, waarbij er ook een prijs wordt uitgereikt voor het beste equipe. Meer informatie over SO’s kan je vinden onder het tabje ‘Steden Ontmoetingen’.

3.4 VNSK – Vereniging Nederlandse Studentenruiters Kampioenschap
Dit is het kampioenschap voor de nationale studentenruiters. Door deel te nemen aan minimaal twee Steden Ontmoetingen gedurende het jaar, kunnen ruiters zich hiervoor selecteren middels de VNSK-punten die ze op iedere Steden Ontmoeting kunnen verdienen. Voor iedere rubriek wordt er een klassement bijgehouden met het aantal VNSK-punten die iedere ruiter heeft behaald. De beste drie ruiters per rubriek in dat klassement mogen starten op het VNSK.

3.5 FNRS – Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
De FNRS is een brancheorganisatie die toezicht houdt op de kwaliteit, vakkennis, en bedrijfsvoering van de bij haar aangesloten bedrijven. De organisatie beoordeelt aangesloten maneges door middel van een sterrensysteem. De ruiters van een FNRS-manege zijn verplicht lid van de FNRS en ontvangen een ruiterpaspoort waarmee ze deel kunnen nemen aan opleidingen, wedstrijden, en dergelijke. De wedstrijden van de FNRS worden ook wel het FNRS diplomarijden genoemd. Bij deze wedstrijden worden de zogenaamde F-proven gereden, van F1 (het makkelijkste niveau) tot en met F15 (het moeilijkste niveau).