Geschiedenis van Hippeia

U.S.R. Hippeia heeft een rijke historie van meer dan 85 jaar in de stad Utrecht. Op 28 januari 1936 is de vereniging opgericht als onderdeel van C.S. Veritas. Het kwam in die tijd vaker voor dat ruiterverenigingen werden opgericht als subvereniging van de grotere studentenverenigingen. Onze oprichter, meneer Otjens, had op een veiling een doos rijbroeken, laarzen en zweepjes gekocht en nodigde op het verenigingsbord van Veritas mensen uit om lid te worden. Dat was het begin van U.S.R. Hippeia.

De eerste manege waar Hippeia reed lag aan de Gansstraat, waarna we in de jaren ’50 zijn verhuisd naar de Stadsmanege Achter Clarenburg. In deze tijd ging het Hippeia niet voor de wind; we hadden te kampen met een gebrek aan leden en de gemeente had plannen om de subsidie aan de Stadsmanege in te trekken. Samen met andere Utrechtse studentenruiterverenigingen heeft Hippeia de manege toen gered. Als dank mochten nieuwe leden tegen een gereduceerd tarief proeflessen rijden, waardoor het ledenaantal weer toenam. Er was echter gegronde reden voor de gemeente om de Stadsmanege niet meer te willen subsidiëren, zo blijkt uit het volgende citaat uit het Annuarium van 1955:

“Het steeds toegenomen aantal stutbalken in de 252-jarige manege wekt de terechte argwaan op van de stedelijke autoriteiten, zodat Hippeia gedwongen werd zijn intrek te nemen in de manege van de Veterinaire Hallen.”

In 1954 werd de Utrechtse Manege in de Voorveldse Polder opgericht en is Hippeia door de onwenselijke situatie bij de toenmalige manege meteen daarheen verhuisd, om daar te blijven rijden tot aan 1972.

Op de ledenlijsten van de eerste jaren van de vereniging is te zien dat er voornamelijk mannen lid waren van Hippeia. Zij schreven elkaar aan met ‘weledelgeboren heer’. Pas sinds de jaren ’70 vormen de vrouwelijke leden de meerderheid. In die jaren ging het dermate voorspoedig en daarom heeft Hippeia zich in 1978 afgescheiden van Veritas om zo een zelfstandige studentenruitervereniging te worden. Deze zelfstandigheid had tot gevolg dat we in ’86 de eerste uitgave hadden van ons eigen verenigingsblad, de Biks, en dat we zijn gaan meedoen aan de Steden Ontmoetingen. Sindsdien hebben de ruiters van Hippeia menig beker in de wacht gesleept, met als hoogtepunten in 2001 en 2016: de beker voor beste vereniging!

Het volgende onderkomen van Hippeia was Manege ‘t Hoogt. Aan de rand van Utrecht hebben we vanaf 1988 mooie jaren beleefd met standaard twee volle lesavonden. Door omstandigheden op deze manege zijn we echter in 2010 nogmaals verhuisd. Deze keer naar Manege Rijnenburg in Nieuwegein, hier hebben wij tot eind 2018 gereden. Toen kreeg U.S.R. Hippeia het aanbod om terug te verhuizen naar Manege ‘t Hoogt, omdat oud-leden Thijs Visscher (ook honorair) en Lizzy de Koning hun droom hadden laten uitkomen: de manege kopen! Na lang beraad heeft de vereniging uiteindelijk besloten de stap te maken en (terug) te verhuizen. Sinds 1 januari 2019 rijden wij hier met veel plezier!