Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia”, gevestigd aan Gageldijk 104a 3566 MH Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hippeia.nl
Gageldijk 104a
3566 MH Utrecht

Laura Valkenburg en Nicole Schmidt zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia”. Zij zijn te bereiken via info@hippeia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Studentnummer
– Beeldmateriaal (foto’s en video’s) van activiteiten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Financiële administratie
– Verzenden van onze maandelijkse ledenmail ‘Slobber’
– Uitgave van ons verenigingsblad ‘Biks’
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Beeldmateriaal van activiteiten plaatsen op onze online platforms (Website en Facebookpagina). Indien u bezwaar heeft op het geplaatste beeldmateriaal, neem dan contact op via info@hippeia.nl
– Ontvangen van subsidies van Olympos

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid, honorair, donateur of vriend van de Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” bent. Indien u bezwaar heeft kunt u contact opnemen via info@hippeia.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden
Op de website van de Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot de Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van de desbetreffende websites te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hippeia.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hippeia.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 november 2023. De Utrechtse Studenten Rijvereniging “Hippeia” heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.